Archives for oktober 2013

Pajala – Årets företagarkommun 2013

Föreningen Företagarna och UC har rankat utvecklingen av företagen i alla svenska kommuner. Undersökningen grundas på parametrar i företagens senaste bokslut och det som mäts är förändring av … [Read more...]

SCB: En halv miljon nya jobb till år 2035

SCB har räknat fram hur framtidens sysselsättning kommer att utveckla sig. Man räknar med att fram till 2035 så ökar Sveriges befolkning med 1,4 miljoner invånare och ungefär en halv miljon fler än … [Read more...]

Riksbankens prognos för svensk ekonomi

Riksbanken har i samband med sin penningpolitiska rapport presenterat sin prognos över den ekonomiska utvecklingen med mera för de kommande åren. Bland annat bedömer man att arbetslösheten kommer att … [Read more...]

Riksbanken, Inflationen och lånen

Riksbanken har presenterat sin penningpolitiska rapport som omfattar bland annat bedömningar av utvecklingen av inflationen. Man säger bland annat att inflationen är låg och mätt som KPIF väntas den … [Read more...]

Stigande priser

Mellan augusti och september steg priserna i producentledet med 0,7 procent, priserna är dock fortfarande en dryg procent lägre än för samma månad för ett år sedan. I månadstakt steg priserna på … [Read more...]

Konjunkturinstitutet om lönerörelsen

Konjunkturinstitutet (KI) har presenterat sin återkommande rapport om avtalsrörelsen där man kopplar utvecklingen av lönekostnaderna och kopplar det mot ekonomin och arbetsmarknaden i stort. Man … [Read more...]

Riksbanken – Räntesänkning?

På torsdag meddelar Riksbanken sitt beslut från räntemötet som hålls på onsdag. Ska räntan ligga kvar, sänkas eller höjas är alternativen. DI har intervjuat ett antal ekonomer i frågan. Stig … [Read more...]

Vilka klarade krisen bäst?

IMF har presenterat en bedömning kring hur olika länder har klarat den senaste stora krisen efter 2008. Man pekar på att Sverige och de övriga nordiska länderna (minus Island som bekant fick en rejäl … [Read more...]

Miljöskatterna minskar

För andra året i rad minskar intäkterna från miljöskatterna till statskassan. Detta efter en period av intäktsökningar sedan mitten av 1990-talet. Intäkterna från miljöskatterna var som högst år … [Read more...]

Urbaniseringen tilltar

Den långsiktiga trenden att fler och fler människor flyttar till städerna fortsätter och takten blir allt högre i takt med ökat tillväxt och välstånd i många tidigare utvecklingsländer. Om detta … [Read more...]

Huspriserna ökar

Under tredje kvartalet 2013 har priserna på småhus stigit med drygt en procent från andra kvartalet. Sett till priserna tredje kvartalet 2012 så har priserna på ett år sikt stigit med tre procent … [Read more...]

Ökad turism

Antalet övernattningar i Sverige ökade under sommaren 2013 efter två i rad med minskande sommarturism. Ökningen uppgår till 1,4 procent i jämförelse med 2012. Ökningen var störst under juni, men även … [Read more...]

Svenska vuxnas färdigheter goda i befolkningen

Sverige är ett av 23 länder (tillsammans med Australien, Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Japan, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Slovakien, Spanien, … [Read more...]

Större överskott än väntat

Den svenska staten hade ovanligt goda affärer under september 2013. Statens betalningar visade ett överskott om inte mindre än drygt 28 miljarder kronor. Detta till skillnad från ett prognostiserat … [Read more...]

Stads­sprid­ning – Tätortsnära samhällen växer

Den kraft­igaste urbaniseringstrenden i Sverige under de senaste decennierna har skett inte inuti, men i anslutning till städerna och dess tätorter. ”Stads­sprid­ning” blivit en trend i … [Read more...]