Detaljhandeln fortsätter gå bra

Den svenska detaljhandeln fortsätter att gå bra. Omsättningen mätt i löpande priser ökade med 1,6 procent under augusti 2013 i jämförelse med augusti 2012.

Stig Björne

Dagligvaruhandeln ökade med 2,3 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 1,0 procent.Försäljningsvolymen ökade också – 2,4 procent i augusti jämfört med augusti 2012. Dagligvaruhandeln ökade med 0,4 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 4,0 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade. Siffrorna kommer från HUI Research.

HUI kommenterar siffrorna med att; ”Det var ovanligt varmt i augusti och många hade förskjutit semestern långt in på månaden, vilket påverkade försäljningen i detaljhandeln. Dagligvaruhandeln fortsätter att leverera starkare tillväxttal än sällanköpsvaruhandeln, vilket delvis beror på att konsumtionsmönstren under sommarmånaderna gör att vi gärna lägger mer pengar på upplevelser, vardagslyx och resor.”

Något förvånande kanske är att en bransch som blev vinnare i augusti är möbelhandeln. Efter två månader med negativ tillväxt ökade möbelhandeln med nästan sex procent. Enligt HUI tycks förklaringen vara ett uppdämt behov när många har under sommaren prioriterat andra inköp. HUI:s prognos för helåret ligger kvar på 2 procent då flera faktorer som brukar påverka detaljhandeln, exempelvis hushållens konfidensindikator och antalet varsel, går åt rätt håll.

Detta tillsammans med svaga jämförelsetal gör att HUI spår att sällanköpsvaruhandelns tillväxt kommer att tillta under hösten.

Försäljningsutveckling 2012/13

  Löpande priser Fasta priser, kalenderkorrigerade Prisförändring Kalendereffekt [3]
  Aug% 95% Konf.-
Int. 
[1]
2013
[2]
Aug% 2013
[2]
Aug% Aug%
Dagligvaruhandel 2,3 ±0,9 2,7 0,4 1,0 1,8 0,0
Sällanköpsvaruhandel 1,0 ±1,1 0,4 4,0 3,4 -1,7 -1,1
Total detaljhandel 1,6 ±0,7 1,5 2,4 2,4 -0,1 -0,6

Internationella jämförelser, jämförelse med samma månad året före (fasta priser, kalenderkorrigerade)

  Feb% Mar% Apr% Maj% Jun% Jul%
EU -0,3 -0,9 -0,7 0,9 0,1 -0,1
Euro-zonen -1,8 -2,0 -1,2 0,2 -0,9 -1,2
Sverige 3,4 1,4 1,5 3,1 3,5 2,0

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: