Konjunkturinstitutet om lönerörelsen

Konjunkturinstitutet (KI) har presenterat sin återkommande rapport om avtalsrörelsen där man kopplar utvecklingen av lönekostnaderna och kopplar det mot ekonomin och arbetsmarknaden i stort. Man skriver att de centralt avtalade löneökningarna följer tidigare mönster givet de svaga konjunkturutsikterna. Samtidigt pekar man på att det finns det flera oroande tecken på arbetsmarknaden.

Stig Björne

Tiden som en person är arbetslös i genomsnitt har blivit längre och är snart uppe på 90-talskrisens nivåer enligt Konjunkturinstitutet. Man pekar på att de långa rekryteringstiderna – trots hög arbetslöshet – visar på matchningsproblem på arbetsmarknaden som riskerar att hindra en långsiktig nedgång av arbetslösheten. Dessutom verkar långtidsarbetslösa inte ha en dämpande effekt på löneutvecklingen. Fler långtidsarbetslösa innebär att en större grupp är mindre attraktiv för arbetsgivarna, som tenderar att vara försiktiga med att anställa personer som varit länge utan jobb.

Det treåriga centrala avtalet innebär arbetskostnadsökningar på i genomsnitt 2,3 procent per år för företagen (och offentlig sektor). Konjunkturinstitutet menar att det är i linje med tidigare avtal med hänsyn till lågkonjunkturen, hög arbetslöshet och svag produktivitetstillväxt. Teknikavtalet inom industrin blev normbildande för hela arbetsmarknaden och Industriavtalets intentioner uppfylldes. Man menar att de centrala avtalen ger stabilitet och att de totala löneökningarna inklusive lokala avtal hamnar under 3 procent samtliga år 2013—2015. KI gör bedömningen att det ger förutsättningar för att företagens nuvarande något pressade vinstläge (verkar i och för sig inte gälla bankerna…) kommer att förbättras när konjunkturen vänder upp.

Konjunkturinstitutet avslutar med att säga att det behövs politiska åtgärder för att öka möjligheten för långtidsarbetslösa och utsatta grupper att komma in på arbetsmarknaden. Man pekar på att åtgärderna är effektivast om de stärker anställningsbarheten bland dem som står längst från arbetsmarknaden och således har svårast att få jobb. Läs hela rapporten.

www.konj.se/931.html

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: