Miljöskatterna minskar

För andra året i rad minskar intäkterna från miljöskatterna till statskassan. Detta efter en period av intäktsökningar sedan mitten av 1990-talet.

Intäkterna från miljöskatterna var som högst år 2010 och då var intäkterna 91,3 miljarder. År 2012 var drygt 86,1 miljarder miljöskatter vilket är en minskning från 2011 med nästan två miljarder. Bakom minskningen ligger i första hand minskade intäkter från energiskatter (som är den största intäktskällan). Dessa inkluderar energiskatt på el, bränsle, koldioxidskatt och kärnkraftskatt. Tillsammans står dessa skatter för 69,3 miljarder kronor.

I jämförelse med andra EU-länder har Sverige högre miljöskatter mätt som relation till BNP. I Sverige utgjorde miljöskatterna 2,5 procent av BNP år 2011 (EU-snittet 2,4 procent). Den högsta andelen av BNP har Danmark med 4,1 procent och den lägsta Spanien med 1,6 procent.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: