Ökad turism

Antalet övernattningar i Sverige ökade under sommaren 2013 efter två i rad med minskande sommarturism. Ökningen uppgår till 1,4 procent i jämförelse med 2012. Ökningen var störst under juni, men även under juli och augusti ökade antalet övernattningar.

Stig Björne

Som en följd av detta ökade intäkterna för hotell, stugbyar etc (logiintäkter) med nästan tre procent till 5,6 miljarder kronor. Det visar nya siffror från Tillväxtverket som är statistikansvarig myndighet. Ökningen är bred och i nästan alla delar av landet ökar också logiintäkterna på hotell, vandrarhem och i stugbyar. Under juni-augusti steg intäkterna mest i Stockholms län med drygt 40 miljoner kronor, medan det var Halland som hade den största relativa ökningen med 13,2 procent.

Övernattningarna ökar mest på hotellen, följt av vandrarhem och campingar. På hotellen ökade logiintäkterna under juni-augusti med drygt 142 miljoner kronor. Antalet uthyrda rum steg med 2,5 procent.

Antalet övernattningar ökade med besökande från Finland, Italien, Tyskland och Schweiz som mest. Antalet övernattningar som härör från Norge och Danmark minskade. Det resulterade i att det totala antalet övernattningar från utlandet minskade med 1,9 procent. Det är således de inhemska övernattningarna – eller den inhemska turismen – som har ökat under sommarmånaderna.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: