Riksbanken, Inflationen och lånen

Riksbanken, Stig BjörneRiksbanken har presenterat sin penningpolitiska rapport som omfattar bland annat bedömningar av utvecklingen av inflationen. Man säger bland annat att inflationen är låg och mätt som KPIF väntas den vara runt 1 procent ytterligare en tid. Man bedömer att inflationen väntas nå två procent under 2015.

Stig Björne

Riksbanken säger att man för att stödja konjunkturuppgången och bidra till att inflationen stiger mot två procent (vilket det var ganska länge sedan den var) behöver reporäntan vara fortsatt låg. Reporäntan behöver vara kvar på en låg nivå tills dess att konjunkturen är starkare och inflationen stiger. Riksbankens bedömning är man inte behöver höja reporäntan förrän mot slutet av 2014. Den penningpolitik som förs bedöms stimulera den ekonomiska utvecklingen och bidra till att inflationen stiger mot två procent samtidigt som den tar hänsyn till de risker som är förknippade med hushållens höga skulder.

Det återstår att se om reporäntan bidrar till återhållsamhet i utlåningen eller om de övriga föreslagna åtgärderna från Regeringen kan bidra till detta. Regeringen föreslog nyligen att Finansinspektionen ska få ansvaret för de så kallade makrotillsynsverktygen i Sverige.

Riksbanken skriver att när :

”åtgärder vidtagits inom makrotillsynen kan riskerna förknippade med hushållens skulder antas bli mindre”. Det kommer att påverka förutsättningarna för penningpolitiken, men hur mycket och hur snabbt är svårt att avgöra i dagsläget.”

Och det är väl det som är den stora frågan. Vad Finansinspektionen kommer att göra och hur det påverkar hushållens vilja att låna – framför allt till bostäder. Ett annat problem i sammanhanget är ju att det byggs för lite men det problemet kan varken Riksbanken eller Finansinspektionen råda bot på.

Stig Björne

Mer att läsa:

SvD: Ingves: Det ljusnar i världen

SvD: Analys – ”Riksbanken har både hängslen och livrem”

DN: Riksbanken lämnar räntan oförändrad

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: