Riksbankens prognos för svensk ekonomi

Riksbanken, Stig BjörneRiksbanken har i samband med sin penningpolitiska rapport presenterat sin prognos över den ekonomiska utvecklingen med mera för de kommande åren. Bland annat bedömer man att arbetslösheten kommer att sjunka de kommande åren.

Stig Björne

Ända ned till 6,6 procent år 2016. Detta i kombination med en förhållandevis hög BNP-tillväxt om i snitt nästan tre procent för 2014, 2015 och 2016. Enligt Riksbanken ser det alltså bra ut för Sverige de närmaste åren. Deta medför också ett högre ränteläge där reporäntan stiger rejält under 2015

 Årlig procentuell förändring (årsg.) 2012 2013  2014 2015 2016 
KPI 0,9 (0,9) 0,0 (0,1)  1,2 (1,3) 2,7 (2,6) 2,9
KPIF 1,0 (1,0) 0,9 (1,0)  1,3 (1,4) 1,9 (1,9) 2,0
BNP 1,0 (0,7) 0,7 (1,2)  2,6 (2,7) 3,5 (3,6) 2,7
Arbetslöshet, 15-74 år, procent 8,0 (8,0) 8,0 (8,1)  7,8 (7,9) 7,2 (7,2) 6,6
Reporänta, procent 1,5 (1,5) 1,0 (1,0)  1,0 (1,0) 1,8 (1,9) 2,7

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska uppföljningen i september 2013 inom parentes.

Källor: SCB och Riksbanken

Procent, kvartalsmedelvärden

2013 kv 2 2013 kv 3 2013 kv 4 2014 kv 4 2015 kv 4  2016 kv 4
Reporänta 1,00 1,00 (1,00) 0,99 (0,97) 1,15 (1,25) 2,24 (2,25) 2,88

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska uppföljningen i september 2013 inom parentes.
Källa: Riksbanken

Stig Björne

Mer att läsa:

SvD: Ingves: Det ljusnar i världen

SvD: Analys – ”Riksbanken har både hängslen och livrem”

DN: Riksbanken lämnar räntan oförändrad

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: