SCB: En halv miljon nya jobb till år 2035

SCB, Stig BjörneSCB har räknat fram hur framtidens sysselsättning kommer att utveckla sig. Man räknar med att fram till 2035 så ökar Sveriges befolkning med 1,4 miljoner invånare och ungefär en halv miljon fler än idag kommer att ha jobb.

80 procent av sysselsättningsökningen kommer att bestå av utrikes födda. Hälften av befolkningsökningen sker i gruppen över 65 år. Det betyder att de som jobbar då måste försörja 2,2 personer och om pensionsålder och förvärvsfrekvens inte kommer att ändras räknar SCB med att försörjningsbördan blir 2,34 personer. Huvudscenariot är emellertid att pensionsåldern ökar med två år – något som också diskuteras politiskt.

www.scb.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: