Stigande priser

Mellan augusti och september steg priserna i producentledet med 0,7 procent, priserna är dock fortfarande en dryg procent lägre än för samma månad för ett år sedan. I månadstakt steg priserna på importmarknaden med 1,5 procent, på exportmarknaden med 1,1 procent samt på hemmamarknaden med 0,4 procent.

Stig Björne

De priser som bidrar uppåt är olja, maskiner och kemikalier på importmarknaden. Vad gäller exportmarknaden var det högre priser på motorfordon och övriga maskiner som låg bakom prisökningen. På den inhemska marknaden steg priset på el och fjärrvärme medan priserna på livsmedel sjönk.

På ett år sikt har alltså producentpriserna sjunkit med 1,1 procent. För samma period har priserna sjunkit med 2,0 procent på exportmarknaden, 0,5 procent på importmarknaden och 0,1 procent på hemmamarknaden. Allt enligt SCB.

Totalt: B-E* Index Förändring, procent (månadstakt) Förändring, procent (årstakt)
  Sep 13, 2005=100 Aug 13 –
Sep 13
Sep 12 – Sep 13
Producentprisindex 112,7 0,7 -1,1
därav -Tillverkningsindustri 112,4 0,5 -0,9
Hemmamarknadsprisindex 119,5 0,4 -0,1
därav -El, gas och fjärrvärme 120,6 3,3 2,4
– Elektricitet 123,9 3,2 2,8
Exportprisindex 106,6 1,1 -2,0
Importprisindex 110,6 1,5 -0,5
Prisindex för inhemsk tillgång 114,9 0,9 -0,3
därav -Konsumtionsvaror 113,8 0,3 1,6
– Investeringsvaror 98,9 0,7 1,5
– Insatsvaror 117,0 0,5 -2,2
– Energirelaterade varor** 145,2 2,5 -1,8

* Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten och avfallshantering.

** Huvudgrupper 05, 06, 19, 35 och 36: Energimineraler (i huvudsak råolja), stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter, kärnbränsle, el, gas och fjärrvärme samt vatten.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: