Svenska vuxnas färdigheter goda i befolkningen

Sverige är ett av 23 länder (tillsammans med Australien, Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Japan, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Slovakien, Spanien, Sverige, Sydkorea, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, USA och Österrike) som har deltagit i en internationell undersökning av vuxnas färdigheter (PIAAC).

Stig Björne

Undersökningen har genomförts för att se i vilken utsträckning den vuxna befolkningen (i åldrarna 16–65 år) ”har de färdigheter som behövs i samhället och hur dessa används på arbetet och hemma”. Undersökningen skattar grundläggande färdigheter i att läsa, räkna och lösa problem.

Inom varje område tilldelas personer poäng på en skala från 0 till 500. Skalorna har delats in i olika kunskapsnivåer, definierade av bestämda poängintervall och av svårighetsgraden på uppgifterna. För läs- och räknefärdigheter finns sex kunskapsnivåer och för problemlösningsförmåga finns fyra nivåer.

Majoriteten av de vuxna svenskarna, 58 procent, ligger på en god nivå i läsfärdigheter, motsvarande nivå 3 eller över. Av de deltagande OECD-länderna når i genomsnitt 50 procent av alla vuxna en god nivå i läsning, men det finns stora skillnader mellan länderna. Fördelningen av olika kunskapsnivåer för räknefärdigheter liknar resultatet för läsning.

Jämför man länderna i Norden så är Sveriges och Norges resultat jämförbara: Finland har en högre andel på god nivå och Danmark en lägre andel än övriga nordiska länder. Skillnaderna mellan de nordiska länderna i andelen vuxna som har en god kunskapsnivå i räkning är liten. Sverige hamnar högst när det gäller andelen vuxna med god förmåga att lösa problem med hjälp av dator. Cirka 44 procent av den vuxna befolkningen ligger på kunskapsnivå 2 eller 3, vilket motsvarar en god nivå inom problemlösning. Det är den högsta andelen av alla länder. Genomsnittet för de deltagande OECD-länderna ligger på 34 procent.

Unga vuxna i Sverige, i åldern 16–24 år, har bättre färdigheter än hela den vuxna svenska befolkningen när det gäller att läsa och lösa problem, men de ligger på ungefär samma nivå när det gäller räknefärdigheter. Jämfört med hela den unga vuxna befolkningen i de deltagande länderna, ligger svenska 16–24-åringar över genomsnittet i räkning och något över genomsnittet i läsning.

Läs mer (Regeringen.se)

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: