Vilka klarade krisen bäst?

IMF har presenterat en bedömning kring hur olika länder har klarat den senaste stora krisen efter 2008. Man pekar på att Sverige och de övriga nordiska länderna (minus Island som bekant fick en rejäl ekonomisk smäll).

Stig Björne

Bakgrunden till de relativa goda hanteringen av finanskrisen är de nordiska länderna på 1990-talet tog itu med obalanser på bank- och fastighetsmarknaderna – mer eller mindre firivilligt.

Man pekar på att de öppna ekonomierna i Norden har gjort att länderna har kommit igen snabbt efter djupdykningen efter 2008. Tack vare höga andelar sysselsatta har välfärdssystemen kunnat hållas intakta. Viktigt framåt är att få väl fungerande arbetsmarknader och att minska potentiella hot som utgörs av bankväsendet och hushållens stora skulder vilket gäller både Sverige och Norge inte minst..

IMF Country Report No 13/277  Sweden september 2013 samt Riksbanken 6/9  www.riksbank.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: