Archives for november 2013

Handelsnettot 4,4 miljarder kronor i oktober

Den svenska varuexportens värde var under oktober 2013 drygt 97 miljarder kronor och varuimportens till knappt 93 miljarder. Stig Björne Varuexporten har minskat med sju procent medan … [Read more...]

Tillväxtanalys: Översikt av regional utveckling 2013

Myndigheten Tillväxtanalys har presenterat den årligt återkommande rapporten om regional tillväxt. Regional tillväxt 2013 – en rapport om tillstånd och utveckling i Sveriges regioner. Stig … [Read more...]

Förskolan allt dyrare

Under perioden 2008-2012 har de totala kostnaderna för utbildningssystemet i Sverige ökat med sju procent. Den största ökningen står förskolan för, en ökning med hela 19 procent och där antalet … [Read more...]

Stilindex: Nedgång i oktober 2013

Stilindex (tidigare Blixtindex) mäter försäljningstillväxten i fackhandeln i jämförbara enheter och i löpande priser månadsvis. Stilindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en … [Read more...]

Konjunkturindikatorn: Stockholm går bättre

Näringslivet i Stockholms län går allt bättre visar den senaste undersökningen av konjunkturindikatorn från Stockholms Handelskammare. Byggkonjunkturen utvecklas svagt, men visar ändå på en viss … [Read more...]

Kapacitetsutnyttjandet ökar

Statistik antyder att industrin i Sverige börjar ta bättre fart. Även de senaste siffrorna för industrins kapacitetsutnyttjande visar det. Under det tredje kvartalet 2013 ökade kapacitetsutnyttjandet … [Read more...]

Högre bostadspriser?

Att priserna på bostäder har ökat kan nog inte ha undgått någon. SEB:s senaste undersökning av ”Boprisindikatorn” pekar på att synen på bostadsmarknaden blir alltmer positiv vilket betyder att fler … [Read more...]

Befolkningstillväxten fortsatt stark i Stockholm

En ny befolkningsprognos för Stockholms län visar på en stark befolkningstillväxt. Runt 2045 kommer Stockholms län att ha runt tre miljoner invånare – om ca 30 år alltså. Länets invånarantal väntas … [Read more...]

Tillväxtanalys: Utlandsägda företag ökar

Ägandet av svenska företag från utlandet det s k ”Utlandsägandet” ökar något vad gäller antal företag och antalet anställda. Det visar en årlig utredning från Tillväxtanalys. Stig … [Read more...]

Boverket – Öka bostadsbyggandet (på gruvorter)

Att det byggs för lite bostäder i Sverige är knappast någon nyhet. Det finns en rad orsaker till detta. Därutöver så byggs det för lite hyresrätter då det är svårt att få ekonomi i detta. Stig … [Read more...]

Bemanningsbranschen: Fler bemanningsjobb

Bemanningsbranschen har redovisat sin barometer över utvecklingen bland sina medlemsföretag. Och det är klart positiva siffror som visar på ökad efterfrågan på arbetskraft. Stig Björne Det är … [Read more...]

Fortsatt ökning för bilbranschenFortsatt ökning för bilbranschen

Den positiva trenden för bilbranschen fortsätter. I oktober ökade antalet nyregistrerade bilar med fem procent i jämförelse med oktober 2012. Stig Björne Totalt antal bilar som registrerades … [Read more...]

Tillväxt i detaljhandeln

Den svenska detaljhandeln fortsätter att visa på positiva siffror. Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade med 1,6 procent i september 2013 i jämförelse med september 2012. Stig Björne Av … [Read more...]