Befolkningstillväxten fortsatt stark i Stockholm

världspopulationen stig björneEn ny befolkningsprognos för Stockholms län visar på en stark befolkningstillväxt. Runt 2045 kommer Stockholms län att ha runt tre miljoner invånare – om ca 30 år alltså. Länets invånarantal väntas öka med 37 100 personer årligen år 2022 uppgå till 2,5 miljoner invånare.

Stig Björne

Siffrorna kommer från den senaste befolkningsprognosen för Stockholms län som görs i ett samarbete mellan Landstingsstyrelsens förvaltning och Tillväxt, miljö och regionplanering. Sedan senaste prognosen har man skrivit upp prognosen med 3000 personer per år.

Enligt landstinget beror ökningen mycket på att Migrationsverket har ökat sin planerade invandring. En del kommer till Stockholms län, men det är bara en liten höjning sett till snittet i riket. Invandringen till Stockholms län uppgick 2012 till 33 000 personer. Den väntas fortsätta att årligen ligga på denna nivå eller något högre under de närmaste åren. Samtidigt utvandrar allt fler från länet också.

Prognosen visar att befolkningstillväxten kommer att vara spridd över alla länets kommuner till 2022. Stockholms kommun ökar med 159 000 invånare till 1 041 000, medan Sundbybergs kommun beräknas växa med 62 procent. Tillsammans beräknas kommunerna i länet ha 2 984 000 invånare 2045.

Om prognosen ska slå in krävs att det byggs fler bostäder och för att det ska vara uthärdligt krävs troligen ett stort mått av utbyggd kollektivtrafik och bättre infrastruktur.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: