Bemanningsbranschen: Fler bemanningsjobb

Bemanningsbranschen har redovisat sin barometer över utvecklingen bland sina medlemsföretag. Och det är klart positiva siffror som visar på ökad efterfrågan på arbetskraft.

Stig Björne

Det är nästan sex av tio företag som räknar med nyanställningar, knappt 40 procent ser en oförändrad personalstyrka och endast fyra procent av företagen räknar med att minska antalet anställda. Det innebär att branschorganisationen Bemanningsföretagen, vars medlemsföretag anställer cirka 1,3 procent av Sveriges arbetskraft, tror på bättre tider igen.

De snabbrörliga bemanningsföretagens uppgifter om anställningar och efterfråga på arbetsmarknaden kan fungera som en tidig konjunkturbarometer och man presenterar den så kallade Bemanningsbarometern i samarbete med Konjunkturinstitutet. Den har visat att det under flera kvartal i rad 2012 och en bit in på 2013 upplevde fler bemanningsföretag en minskad efterfrågan på arbetskraft. Nu har dock branschen ett par kvartal i rad fått in så pass positiva siffror att indikatorerna står på tydligt plus.

Ännu ett skäl till optimism är att allt färre drog ner på personal under tredje kvartalet. Under det föregående andra kvartalet var det dystrare, när nästan vart tredje bemanningsföretag drog ned. Men juli–september var motsvarande tal inte ens var 20:e bemanningsföretag.

Man skriver att: ”En återhämtning av svensk ekonomi inleddes under tredje kvartalet i år, men den väntas bli långsam både för tjänstesektorn och för industrin. Både exportindustrin och tjänstesektorn drabbas fortfarande av den låga efterfrågan från omvärlden”.

Bemanningsföretagenskonjunkturbarometer är en av de första mätningarna som presenterar läget för fjärde kvartalet 2013.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: