Boverket – Öka bostadsbyggandet (på gruvorter)

Att det byggs för lite bostäder i Sverige är knappast någon nyhet. Det finns en rad orsaker till detta. Därutöver så byggs det för lite hyresrätter då det är svårt att få ekonomi i detta.

Stig Björne

Detta har blivit ett akut problem på orter där det är stark tillväxt med ett begränsat utbud av bostäder, däribland de mindre orter i första hand i Norrland där gruvor etableras. Boverket har som en del av regeringens mineralstrategi haft i uppdrag att se över hinder för ett ökat bostadsbyggande i kommuner med gruvverksamhet. Svårigheten här är bland annat att det finns osäkerheter i långsiktigheten kring gruvnäringens framtid att efterfrågan på bostäder på lång sikt är osäker.

Boverket pekar på att få aktörer vill ta ekonomiska risker och bygga i kommuner där gruvverksamhet dominerar näringslivet. Nedan redovisas Boverket tre möjliga statliga åtgärder för att stimulera ett ökat bostadsbyggande.

  • Subventionera avgiften för statliga kreditgarantier för att öka investeringsviljan
  • Utöka tillämpningsområdet för kreditgarantiförordningen för att ge ökade möjligheter att lånefinansiera vissa renoveringsarbeten
  • Införa ett statligt hyresstöd för kommuner, eller andra aktörer, som hyr fler eller alla lägenheter i en fastighet för att minska effekterna av vakanser för fastighetsägaren.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: