Handelsnettot 4,4 miljarder kronor i oktober

Den svenska varuexportens värde var under oktober 2013 drygt 97 miljarder kronor och varuimportens till knappt 93 miljarder.

Stig Björne

Varuexporten har minskat med sju procent medan varuimporten minskat med 5 procent jämfört med oktober förra året. Handelsnettot för oktober var 4,4 miljarder kronor vilket är väsentligt lägre än oktober 2012 då överskottet uppgick till 7,1 miljarder kronor.

Det är fortsatt länder utanför EU som ger ett överskott i bytesbalansen. Överskotten var 16,1 miljarder kronor medan handeln med andra länder inom EU gav underskott med 11,7 miljarder kronor. Antalet vardagar i oktober var lika många som i oktober 2012 så det är ingen kalendereffekt. Med hänsyn tagen till säsongspåverkan var handelsnettot 4,1 miljarder kronor för oktober 2013 och 4,0 miljarder för september 2013. För augusti 2013 var motsvarande värde 3,8 miljarder kronor.

Hittills under 2013 har värdet för både varuexporten och varuimporten  minskat med 8 procent. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 909,4 miljarder kronor och varuimportvärdet till 855,2 miljarder. Handelsnettot för januari – oktober 2013 gav därmed ett överskott på 54,2 miljarder kronor. För motsvarande månader ett år tidigare noterades ett överskott på 57,4 miljarder kronor.

Handelsnetto 2011-2013 (miljarder kronor). Reviderat värde = fet siffra

  Årstotal 1 147,9 1 109,4 855,2 789,4 752,6 590,6 358,5 356,8 264,6  
Handelsnetto Jan 3,5 9,9 5,3 ‑7,4 ‑3,5 ‑6,3 10,9 13,4 11,6  
  Febr 9,7 3,9 6,2 ‑5,7 ‑8,5 ‑3,6 15,4 12,4 9,8  
  Mars 7,7 2,7 7,2 ‑9,9 ‑9,3 ‑4,8 17,6 12,0 12,0  
  April 2,3 3,1 9,4 ‑10,8 ‑6,5 ‑7,9 13,1 9,6 17,3  
  Maj 4,0 9,5 4,8 ‑13,3 ‑6,6 ‑8,2 17,3 16,1 13,0  
  Juni 6,8 9,0 4,3 ‑6,0 ‑7,5 ‑5,8 12,8 16,5 10,1  
  Juli 6,9 2,1 4,1 ‑7,2 ‑6,2 ‑5,2 14,1 8,3 9,3  
  Aug 4,3 4,0 2,7 ‑8,6 ‑5,7 ‑6,3 12,9 9,7 9,0  
  Sept 9,1 6,1 5,8 ‑7,8 ‑5,4 ‑6,7 16,9 11,5 12,5  
  Okt 5,1 7,1 4,4 ‑10,4 ‑6,5 ‑11,7 15,5 13,6 16,1  
  Nov 3,3 3,0   ‑11,1 ‑10,4   14,4 13,4    
  Dec 1,7 0,3   ‑11,9 ‑10,5   13,6 10,8    
  Årstotal 64,4 60,7 54,2 ‑110,1 ‑86,6 ‑66,5 174,5 147,3 120,7  

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: