Högre bostadspriser?

Att priserna på bostäder har ökat kan nog inte ha undgått någon. SEB:s senaste undersökning av ”Boprisindikatorn” pekar på att synen på bostadsmarknaden blir alltmer positiv vilket betyder att fler tror på stigande priser. Boprisindikatorn når sin högsta nivå sedan juli 2007 meddelar SEB.

Stig Björne

Boprisindikatorn är en enkätundersökning där företag Demoskop tillfrågar 1000 personer (hushåll) om deras syn på bostadsmarknadens utveckling. Undersökningen har gjorts sedan mars 2003. Refererad undersökning genomfördes under perioden 29 oktober till 6 november. Undersökningen görs månadsvis.

64 procent av hushållen tror på stigande bostadspriser under det kommande året, att jämföra med 62 procent förra månaden. Andelen av hushållen som tror på fallande priser är bara elva procent och ågot färre än föregående undersökning. Andelen som tror på stillastående priser är 17 procent, att jämföra med 18 procent förra månaden.

SEB:s Boprisindikator definieras som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. I mätningen i november uppgår indikatorn till 53 vilket är tre enheter jämfört med förra undersökningen.

SEB menar att bostadsmarknaden blir allt hetare. Hushåll med stark framtidstro, starka balansräkningar och goda inkomster i kombination med låga räntor, lågt bostadsbyggande och stigande börskurser förklarar att Boprisindikatorn når sin högsta nivå på drygt sex år. På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,32 procent, det vill säga 4 punkter under förra månadens nivå.

Synen bostadspriserna varierar över landet. Boprisindikatorn för Stockholm ligger på 68 – en ökning från 62 förra månaden. I Skåne ligger indikatorn på 38 en nedgång från 42 förra månaden. I Västra Götaland är indikatorn 53.

Läs mer på www.seb.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: