Kapacitetsutnyttjandet ökar

Statistik antyder att industrin i Sverige börjar ta bättre fart. Även de senaste siffrorna för industrins kapacitetsutnyttjande visar det. Under det tredje kvartalet 2013 ökade kapacitetsutnyttjandet med 0,8 procentenheter jämfört med det andra kvartalet, i säsongsrensade tal.

Stig Björne

Utnyttjandegraden steg därmed till 86,9 procent, och är den högsta nivå sedan sedan andra kvartalet 2012. De flesta underbranscher visar på positiva tal.

Störst säkerställd uppgång hade motorfordonsindustrin vars kapacitetsutnyttjande ökade med 3,4 procentenheter till 91,7 procent. Kapacitetsutnyttjandet ökade på årsbasis marginellt med 0,3 procentenheter jämfört med det tredje kvartalet förra året och redovisade en utnyttjandegrad på 87,1 procent, i kalenderkorrigerade tal. Ökningen – även om det var liten – ger ändock den första positiva årsutvecklingen sedan det tredje kvartalet 2011.

Industrins kapacitetsutnyttjande, procent

SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH Säsongrensade tal
    2012 2013 kv 3-
kv 2 
[1]
kv 3 2013-
kv 3 2012 
[2]
    kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3    
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 86,6 84,5 85,1 86,1 86,9 0,8 0,3
Industri för insatsvaror exkl. energi 86,1 85,1 84,2 86,0 86,3 0,3 0,2
Industri för investeringsvaror 88,3 84,2 86,1 87,8 89,3 1,5 1,1
Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 83,3 83,2 83,5 82,4 82,3 ‑0,1 ‑1,0
Industri för varaktiga konsumtionsvaror 87,0 86,4 88,6 87,8 87,9 0,1 0,8
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 92,5 95,6 86,6 88,8 90,7 1,9 ‑1,8
C Tillverkningsindustri 86,7 83,9 85,2 86,2 87,1 0,9 0,3
20-21 Industri för baskemikalier, kemiska produkter, farmaceutiska basprodukter och läkemedel 82,4 80,7 81,9 82,6 80,4 ‑2,2 ‑2,0
24 Stål- och metallverk 85,8 83,2 84,6 85,2 86,5 1,3 0,7
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 84,8 84,0 83,1 84,3 84,6 0,3 ‑0,2
28 Övrig maskinindustri 86,6 84,6 86,7 88,2 88,9 0,7 2,1
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 90,1 80,2 84,9 88,3 91,7 3,4 1,9

1) Kalender- och säsongrensade tal
2) Kalenderkorrigerade tal

Läs mer om definitioner på www.scb.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: