Konjunkturindikatorn: Stockholm går bättre

Näringslivet i Stockholms län går allt bättre visar den senaste undersökningen av konjunkturindikatorn från Stockholms Handelskammare. Byggkonjunkturen utvecklas svagt, men visar ändå på en viss förbättring. Konjunkturindikatorn för andra kvartalet 2013 ökar från 11 till 16.

Stig Björne

Näringslivet i Stockholm fortsätter att växa i allt snabbare takt.

Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 11 till 16 under årets tredje kvartal, vilket är bättre än genomsnittet sedan år 2000 på 12. Konjunkturindikatorn för hela landet ökar från 6 till 11.

De branscher som växer mest påtagligt är uppdragsverksamheten och livsmedelshandeln. Byggindustrin fortsätter däremot att försämras och är den bransch som dämpar Stockholmskonjunkturen.

Enligt rapporten så försämras arbetsmarknaden i Stockholmsregionen men det ”sker i betydligt långsammare takt än tidigare”.

Sysselsättningen förväntas särskilt öka i uppdragsverksamheten och livsmedelshandeln medan den fortsätter att minska kraftigt i byggindustrin (lite paradoxalt givet att AKU visar på en relativt kraftig ökning av sysselsättningen). Prognosen framåt för arbetsmarknaden inför nästa kvartal är totalt sett något positiv. Nettotalet för förväntan om sysselsättningen i hela näringslivet för årets tredje kvartal mäter. Sett till företagens förväntningar om sysselsättningen de senaste tre kvartalen är trenden tydligt positiv.

Man kan möjligen undra om sysselsättningen ökar kraftigt enligt AKU och förväntningarna framåt (åtminstone i Stockholm) är så pass positiva så lär vi vara inne i en stark trend av stigande syselsättning.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: