Förskolan allt dyrare

Under perioden 2008-2012 har de totala kostnaderna för utbildningssystemet i Sverige ökat med sju procent. Den största ökningen står förskolan för, en ökning med hela 19 procent och där antalet inskrivna barn har ökat med 11 procent.

Stig Björne

Kostnaderna för utbildning på grund- och avancerad nivå inom högskola/universitet har ökat med 10 procent sedan 2008. Ökningen motsvaras av en ökning av antalet helårsstudenter med 10 procent. Under perioden ökade kostnaderna för grundskolan med 2 procent medan antalet elever minskade med 1 procent.

Kostnaderna för gymnasieskolan var i stort sett desamma år 2012 som år 2008 medan antalet gymnasieelever minskade med 11 procent under perioden. Här ser man hur de demografiska förändringarna slår igenom på olika kostnadsställen inom inte minst de kommunala budgetarna. Det är inte mycket som blir billigare utan tvärtom. Noterbart är att jämförelserna (från SCB) baseras på fasta priser.

I genomsnitt utgjorde utbildningskostnaderna 6,3 procent av BNP i OECD-länderna. Sverige låg på tolfte plats, med 6,5 procent. Danmarks utbildningskostnader var högst, med 8,0 procent av BNP.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: