Stilindex: Nedgång i oktober 2013

Stilindex (tidigare Blixtindex) mäter försäljningstillväxten i fackhandeln i jämförbara enheter och i löpande priser månadsvis. Stilindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljningsutvecklingen. För oktober månad visar Stil att försäljningen av kläder i fackhandeln, (mätt på jämförbara enheter och i löpande priser) något överraskande minskade med 2,2 procent jämfört med oktober 2012.

Skobutikerna visar också en minskning under oktober, med 2,6 procent. Sett till utvecklingen hittills i år, januari-oktober, har försäljningen av kläder minskat med 1,0 procent medan skoförsäljningen har minskat med 3,5 procent.

De senaste åren har höstförsäljningen – enligt Svensk Handel –  inte varit bra. Svensk Handel trodde på en positiv utveckling under hösten givet en viss ljusning i ekonomin och en bra klädförsäljning april-juli men den har uteblivit. Man pekar på att den varma hösten bidragit till den klena försäljningen, framförallt av vinterjackor och vinterskor.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: