Tillväxt i detaljhandeln

Den svenska detaljhandeln fortsätter att visa på positiva siffror. Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade med 1,6 procent i september 2013 i jämförelse med september 2012.

Stig Björne

Av ökningen stod sällanköpsvaruhandeln för 2,8 procent medan dagligvaruhandeln endast ökade med 0,1 procent (siffrorna är kalenderkorrigerade). I löpande priser ökade omsättningen med 2,0 procent för samma period Dagligvaruhandeln ökade med 2,2 procent och sällanköpshandeln ökade med 1,8 procent.

Från augusti till september i år ökade detaljhandelns försäljningsvolym med 0,2 procent. Under den senaste tremånadersperioden (juli-september) ökade försäljningsvolymen med 0,3 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (april-juni) med hänsyn tagen till säsong och kalender.

HUI Research som tillsammans med SCB m fl som står bakom statistiken kommenterar.

Detaljhandeln fortsätter att leverera försiktiga tillväxttal och ökade i september med 2,0 procent. Sällanköpsvaruhandeln visar sin starkaste utveckling sedan i maj och har nu haft flera månader med positiv utveckling, vilket indikerar att vi är på väg åt rätt håll. Dagligvaruhandeln visar ännu en positiv försäljningsmånad. En del av tillväxten kan förklaras av prisökningar. Det ökade matintresset innebär också att en del av det kapital som frigörs i och med minskad konsumtion av sällanköpsvaror istället läggs på livsmedel vilket gynnar dagligvaruhandeln.

HUI:s prognos för helåret ligger på två procents tillväxt och hittills i år är den uppe i 1,5 procent. Man menar att det är sannolikt kommer att få se början till en vändning i branschen under årets sista månader med ökad tillväxt.

Försäljningsutveckling 2013/2012: Sverige

  Löpande priser Fasta priser, kalenderkorrigerade Pris-
förändring
Kalendereffekt [3]
  Sep% 95%
Konf.Int. 
[1]
2013% [2] Sep% 2013% [2] Sep% Sep%
Dagligvaruhandel 2,2 ±0,8 2,7 0,1 1,0 2,1 0,0
Sällanköpsvaruhandel 1,8 ±1,1 0,5 2,8 3,3 -2,1 1,1
Total detaljhandel 2,0 ±0,7 1,5 1,6 2,3 -0,2 0,6

Internationella jämförelser, jämförelse med samma månad året före (fasta priser, kalenderkorrigerade)

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: