Tillväxtanalys: Utlandsägda företag ökar

Ägandet av svenska företag från utlandet det s k ”Utlandsägandet” ökar något vad gäller antal företag och antalet anställda. Det visar en årlig utredning från Tillväxtanalys.

Stig Björne

Utlandsägda företag i Sverige ökade under 2012 (som är senast tillgänglig statistik) med 28 företag drygt 14 000. Antalet anställda i dessa företag var inte mindre än 640 000 personer, en ökning med en procent. I relation till alla anställda i näringslivet i Sverige var andelen 22 procent.

Det är Norge som kontrollerar flest företag i Sverige och trenden är ökande inte minst givet kostnadsläget i grannlandet. Efter Norge kommer Danmark och USA.

Det land som har flest anställda i Sverige är USA sedan kommer Tyskland och Finland.

Danmark var det land som stod för den största minskningen av antalet utländska företag i Sverige (118 st.). Näst störst minskning hade Storbritannien (77 st.). Av samtliga utländska företag tillhörde 79 procent tjänstesektorn och 10 procent tillverk­ningsindustrin. Stora företag, med fler än 250 anställda, utgjorde 3 procent av samtliga företag i undersökningen. De sysselsatte 67 procent av alla anställda i utländska företag.

Läs mer på www.tillvaxtanalys.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: