Archives for december 2013

Hög sysselsättningsgrad i Sverige

En faktor som ibland glöms bort när man gör jämförelser mellan EU-länder är arbetslösheten relativt hur många personer som faktiskt arbetar av ”arbetskraften”. Definition på arbetskraften är … [Read more...]

Stockholmsbörsen 2013

Stockholmsbörsen har haft en lång och förhållandevis kraftig uppgång under 2013. Innan år kan summeras ser det ut som att uppgången landar på mer än 20 procent. Detta efter ett 2012 som också var ett … [Read more...]

Finansmarknadsstatistik

Riksbanken sänkte reporäntan häromdagen vilket har fått till följd att bankernas räntor sjunker vilket – högst sannolikt – leder till att fler lånar mer. Under tredje kvartalet 2013 ökade hushållens … [Read more...]

Stig Björne: Fler jobb – Ser bra ut för sysselsättningen i Sverige

Under ett antal månader har den ökat och i november månads AKU så visar den en fortsatt ökning inte minst på årsbasis. Från november 2012 har sysselsättningen ökat med hela 75 000 (motsvara … [Read more...]

Utjämningssystemet

Nu har Sveriges riksdag tagit beslut om att revidera utjämningssystemet mellan kommuner och landsting i Sverige. Stig Björne Utifrån det förslag som har klubbats så har SCB tidigare gjort en … [Read more...]

Optimism inom exportföretagen

De svenska exportföretagen är optimistiska inför för framtiden. Både de större företag och små- och medelstora företag anger att orderingången ökar. Det visar SEK (Svensk Exportkredit) undersökning … [Read more...]

Ökad tjänsteproduktion

Under oktober innevarande år ökade produktionen av tjänster med 1,2 procent i jämförelse med oktober 2012. Från förra månaden till oktober ökade tjänsteproduktionen, i säsongrensade värden, med 0,2 … [Read more...]

Minskad export

Den svenska exporten av varor minskade under det tredje kvartalet med närmare tre procent (2,9 i volym) i jämförförelse med samma kvartal 2012. Även importen av varor minskade med nästan lika mycket. … [Read more...]

Kraftig ökning av bostadsbyggandet

Under de tre första kvartalet 2013 påbörjades byggandet av drygt 21000 bostäder vilket är en kraftig ökning i jämförelse med samma period förra året, hela 32 procent fler (16 000 år 2012). Stig … [Read more...]

BNP-utvecklingen

Sveriges BNP steg med 0,3 procent det tredje kvartalet jämförd med motsvarande kvartal 2012. Det är hushållens konsumtion som ger störst bidrag till BNP-tillväxten. I jämförelse med andra kvartalet i … [Read more...]