Finansmarknadsstatistik

Riksbanken sänkte reporäntan häromdagen vilket har fått till följd att bankernas räntor sjunker vilket – högst sannolikt – leder till att fler lånar mer. Under tredje kvartalet 2013 ökade hushållens lån med 33 miljarder, vilket är samma siffra som 2011 (då det var en stor ökning) och fyra miljarder högre än motsvarande 2012.

Stig Björne

De tre första kvartalen 2013 har låneökningen varje kvartal varit större än motsvarande period 2012. I slutet av september i år hade hushållens lån ökat med 101 miljarder.

Den finansiella förmögenheten som hushållen ackumulerat har är värd 5 712 miljarder i slutet av september 2013, en ökning med 239 miljarder under kvartalet. Stockholmsbörsen steg 10,3 procent, vilket påverkade värdet av hushållens aktierelaterade tillgångar positivt. Under kvartalet steg också värdet av hushållens andelar i bostadsrätter. Det kan förändras fort om börsen går ned eller om bostadspriserna sjunker.

Den marknadsvärderade statsskulden uppgick vid slutet av kvartalet till 1 434 miljarder. Det är en ökning med 15 miljarder från föregående kvartal men 20 miljarder lägre än den historiskt höga nivån vid utgången av första kvartalet. Läs mer på SCB:s finansmarknadsstatistik.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: