Hög sysselsättningsgrad i Sverige

En faktor som ibland glöms bort när man gör jämförelser mellan EU-länder är arbetslösheten relativt hur många personer som faktiskt arbetar av ”arbetskraften”. Definition på arbetskraften är vanligtvis personer mellan 15-74 år. Det kan möjligen låta konstigt med ett så pass brett åldersspann men så är definitionen.

Stig Björne

I många länder är det en hyggligt stor andel som börjar arbeta efter grundskolan (vilket det inte är i Sverige) och därför är det relevant att ta med även tonåringarna i statistiken.

Ser man då till hur många som arbetar i åldern 15-74 år i Sverige så har vi näst högst andel – sysselsättningsgrad – bland EU-länderna (EU 27) med 66 procent. Det är bara Nederländerna som har en högre sysselsättningsgrad med sina 67 procent. Syssel­sätt­nings­grad är ett mått på hur stor del av befolk­ningen i en viss ålder, här 15 till 74 år, som är syssel­satt enligt ILO:s definition.

Fler länder med hög sysselsättningsgrad är Österrike, Danmark, Tyskland och Storbritannien medan länder i södra Europa såsom Spanien, Grekland och Italien har en sysselsättningsgrad under 50 procent. Det kan vara svårt att föreställa sig den situationen i Sverige – plocka bort 16 procent sysselsatta – då skulle det inte se så bra ut på vare sig arbetsmarknaden eller i ekonomin i stort. För hela EU ligger genomsnittet på drygt 57 procent (allt enligt SCB och Eurostat).

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: