Kraftig ökning av bostadsbyggandet

Under de tre första kvartalet 2013 påbörjades byggandet av drygt 21000 bostäder vilket är en kraftig ökning i jämförelse med samma period förra året, hela 32 procent fler (16 000 år 2012).

Stig Björne

Antalet småhus ökade också, med nio procent, i jämförelse med förra året och uppgick till 4450 stycken. I flerbostadshus påbörjades totalt 16 750 lägenheter vilket är en ökning med 39 procent eller 5 100 lägenheter jämfört med 2012. Vad gäller fördelningen av upplåtelseform så var ca 44 procent hyresrätt och resten bostadsrätt och övriga former (aktielägenhet etc).

Antal bostadslägenheter som påbörjats under 1:a – 3:a kvartalet 2012 och 2013 efter region

Storstadsområden Alla lägenheter jan-jun Därav småhus jan-jun Därav flerbostadshus jan-jun
Län 2012 2013 2012 2013 2012 2013
Hela riket 16 101 17 706 4 086 3 727 12 015 13 979
Storstadsområdena 9 276 10 096 1 813 1 611 7 463 8 485
Stor-Stockholm 5 246 7 223 1 041 988 4 205 6 235
Stockholm 2 515 3 797 68 201 2 447 3 596
Stor-Göteborg 2 403 1 968 410 456 1 993 1 512
Göteborg 1 601 1 094 104 142 1 497 952
Stor-Malmö 1 627 905 362 167 1 265 738
Malmö 625 608 94 16 531 592
Riket i övrigt 6 825 7 610 2 273 2 116 4 552 5 494
Stockholms 5 246 7 223 1 041 988 4 205 6 235
Uppsala 931 1 320 210 200 721 1 120
Södermanlands 202 391 101 75 101 316
Östergötlands 650 544 216 181 434 363
Jönköpings 456 316 110 113 346 203
Kronobergs 246 350 72 109 174 241
Kalmar 98 112 72 60 26 52
Gotlands 39 119 36 13 3 106
Blekinge 199 87 28 29 171 58
Skåne 2 259 1 728 652 463 1 607 1 265
Hallands 402 576 213 198 189 378
Västra Götalands 3 234 2 767 678 701 2 556 2 066
Värmlands 159 117 57 69 102 48
Örebro 124 527 107 114 17 413
Västmanlands 399 410 50 80 349 330
Dalarnas 149 178 81 49 68 129
Gävleborgs 227 112 72 59 155 53
Västernorrlands 96 22 45 22 51
Jämtlands 106 110 67 54 39 56
Västerbottens 399 624 78 93 321 531
Norrbottens 480 73 100 57 380 16

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: