Minskad export

Den svenska exporten av varor minskade under det tredje kvartalet med närmare tre procent (2,9 i volym) i jämförförelse med samma kvartal 2012. Även importen av varor minskade med nästan lika mycket.

Stig Björne

För de tre första kvartalet sammantaget (tom september) minskade exporten i volym med 4,2 procent samtidigt som importen minskade med 4,1 procent i jämförelse med samma period 2012. I löpande priser sjönk värde med 8,1 procent för exporten och 8,5 för importen.

Verkstadsvaror, som svarar för en betydande del av den totala exporten, sjönk i volym med 0,4 procent, vilket är en klart lägre nedgång än under första och andra kvartalen. Vägfordon (bilar och lastbilar) ökade totalt med nio procent, efter att ha minskat under första och andra kvartalen. Inom varugruppen ökade personbilar och lastbilar, dragfordon med 10 respektive 19 procent medan bildelar ökade 2 procent.

Export

  Förändring % från motsvarande period året innan
  Volym Volym Volym Volym Värde  
  År 12 2 kv 13 3 kv 13 1-3 kv 13 1-3 kv 13  
Totalt -1,4 -3,7 -2,9 -4,2 -8,1  
Skogsvaror 1,5 -0,6 -2,1 -1,6 -4,5  
Trävaror 1,5 -1,4 1,6 -4,0 -4,4  
Pappersmassa 10,3 2,8 -0,8 -0,6 -2,5  
Papper -0,2 -1,2 -3,7 -1,1 -5,2  
Mineralvaror -0,7 -11,7 3,0 -10,4 -20,4  
Järnmalm .. .. .. .. -21,2  
Järn och stål -10,3 -11,9 -4,4 -16,8 -22,4  
Övriga metaller 4,9 -19,5 12,8 -6,6 -15,7  
Kemivaror 0,8 2,5 -3,3 4,1 -0,1  
Grundämnen, föreningar 2,7 -3,1 17,2 8,8 0,8  
Läkemedel 2,2 2,2 -14,9 6,9 0,0  
Plaster -1,8 5,4 3,8 1,4 0,2  
Energivaror 17,6 -14,7 -22,6 -12,1 -18,2  
Oljeprodukter 12,0 -12,7 -20,7 -9,5 -17,8  
Verkstadsvaror -7,5 -3,0 -0,4 -4,9 -8,1  
Metallarbeten -6,8 0,5 5,7 -0,3 -3,5  
Maskiner -3,9 -5,9 -4,7 -7,6 -8,9  
Elektronikvaror, telekom -6,4 -4,1 -3,8 -5,6 -11,2  
Vägfordon -13,7 -1,7 8,5 -3,3 -6,8  
Personbilar -18,2 -12,4 10,2 -9,9 -14,6  
Lastbilar [1] -15,5 -3,7 18,6 -3,2 -7,7  
Delar, tillbehör -8,7 10,9 1,7 2,1 0,3  
Övriga transportmedel -28,9 41,6 23,8 20,1 15,3  
Instrument, optiska varor 0,5 -3,2 -1,6 -3,3 -5,7  
Övriga varor 4,6 1,5 -1,3 0,1 0,8  
Livsmedel 11,3 1,6 2,8 3,6 8,4  
Tekovaror, skor 2,9 5,0 3,6 1,7 0,5  
Möbler -2,8 -2,6 -5,2 -3,7 -6,5  

[1] Inklusive dragfordon

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: