Ökad tjänsteproduktion

Under oktober innevarande år ökade produktionen av tjänster med 1,2 procent i jämförelse med oktober 2012. Från förra månaden till oktober ökade tjänsteproduktionen, i säsongrensade värden, med 0,2 procent.

Stig Björne

För tremånadersperioden augusti-oktober ökade produktionen med 0,6 procent, säsongrensat, jämfört med maj-juli. SCB:s jämförelser är årsbaserade och bygger på fastprisjusterade och kalenderkorrigerade indexvärden.

Produktionen av uthyrnings- och resetjänster ökade mest, med drygt sex procent. Produktionen inomkultur, nöje och fritid ökade med 4,2 procent. Uthyrnings-, resetjänsterna bidrar med 0,5 procentenheter till uppgången av tjänsteproduktionsindex och produktionen inom kultur, nöje och fritid bidrar med 0,1 procentenheter.

Fasta priser, kalenderkorrigerat

  okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt^
Tjänste-
produktion
112,7 110,7 116,7 98,5 98,3 109,3 107,2 111,1 112,2 94,3 103,3 110,9 114,0
Månads-
utveckling*
-0,2 1,4 -0,7 1,8 2,7 0,0 0,3 1,2 -0,8 0,4 1,1 0,9 1,2
3 månaders-
utveckling **
0,7 0,4 0,1 0,8 1,1 1,5 0,9 0,5 0,2 0,2 0,2 0,8 1,1

* Jämförelse med samma månad året före
** Jämförelse mellan senaste 3-månadsperiod och samma period föregående år
^ Aktuell månads resultat är preliminära

Med tjänsteproduktion avses SNI-koderna 45-63 och 68-96. Index speglar utvecklingen för utvalda branscher och skiljer sig därmed mot BNP beräkningarna.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: