Optimism inom exportföretagen

De svenska exportföretagen är optimistiska inför för framtiden. Både de större företag och små- och medelstora företag anger att orderingången ökar. Det visar SEK (Svensk Exportkredit) undersökning Exportkreditbarometern som syftar till att öka kännedomen om svenska exportföretags finansieringsbehov och möjligheter.

Stig Björne

Barometern är en indikator för exportkonjunkturen (244 företag svarade på enkäten).  SEK menar att den ökade orderingången kommer leda till en positiv sysselsättningsutveckling under det närmaste året.

De stora exportföretagen väntas öka antalet anställda utomlands medan de mindre exportföretagen förväntas anställa både utomlands och i Sverige. Det är med andra ord de mindre bolagen som väntas stå för jobbtillväxten inom den svenska exportindustrin.

Indextalet i undersökningen ligger kvar på 55, vilket enligt SEK indikerar att företagen upplever en förbättring av sin finansiella ställning samt ser ett ökat behov av finansiering (en siffra över 50 indikerar förbättring/ökning).  En sak som drar ned index är att villkoren för finansiering anses ha försämrats. Företagen uppger också att finansiering är en av de viktiga faktorerna för att en exportaffär ska bli av. En tredjedel av företagen säger att de har tackat nej till en exportaffär på grund av finansieringsskäl.

Svensk Exportkredits chefsekonom kommenterar undersökningen med att;

”De små och medelstora företagen har upplevt en sämre tillgång till finansiering de senaste sex månaderna men förväntar sig en bättre tillgång till finansiering framöver. Det finns med andra ord en risk att vissa exportaffärer, och i förlängningen jobbtillväxten, hotas om inte de mindre företagens förväntningar om en bättre tillgång till finansiering införlivas”.

Ladda ned hela rapporten här

www.sek.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: