Stockholmsbörsen 2013

Stockholmsbörsen har haft en lång och förhållandevis kraftig uppgång under 2013. Innan år kan summeras ser det ut som att uppgången landar på mer än 20 procent. Detta efter ett 2012 som också var ett bra börsår.

Stig Björne

Ser man tillbaka lite grann så kan man konstatera att år 2007 på sommaren så toppade börsen senast. Därefter började en försiktig nedgång som tog ordentlig fart på hösten 2008 i samband med finanskrisen. Nedgången då var historisk många aktier halverades och börsen som helhet föll tiotals procent.

Börsen var nere på OMX-index för de 30 största bolagen var nere på strax över 550 i slutet av 2008 innan det vände uppåt igen.

Toppnivån 2007 var på drygt 1300 – så fallet var rejält. Det gick uppåt men under 2011 tilltog osäkerheten igen och det var ett rejält fall under hösten 2011.

Under 2012 gick det upp och ned men helåret slutade på plus. Och nu under 2013 så är uppgången drygt 20 procent påeldad av stödköp av USA:s centralbank bland annat. Nu kommer dessa stödköp att fasas ut men nu kan möjligen en förbättrad konjunktur göra att vinsterna lyfter och därmed börskurserna. Men man är nära rekordnivåerna och frågan är vad som är ”taket”.

Om – och det finns alltid en massa om – konjunkturen forsätter att förbättras och den svenska exporten tar fart så kanske uppgången kan fortsätta under nästa år. Säg 10 procent innan det är dags för nästa nedgång. Eller så blir det tvärtom…

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: