Utjämningssystemet

Nu har Sveriges riksdag tagit beslut om att revidera utjämningssystemet mellan kommuner och landsting i Sverige.

Stig Björne

Utifrån det förslag som har klubbats så har SCB tidigare gjort en preliminär beräkning av nästa års utjämningssystem. Regeringens förslag överensstämmer med betänkandet SOU 2011:39 Här föreslår regeringen att avgiften sänks för det landsting som har en skattekraft som överstiger 115 procent av rikets skattekraft.

Avgifter och bidrag beräknas utifrån den normerade länsvisa skattesatsen som baseras på 2003 års genomsnittliga skattesats länsvis justerat för uppdragsfördelningen mellan kommuner och landsting i respektive län. Den länsvisa skattesatsen för bidragslandsting har reducerats med 10 procent till en kompensationsgrad på 90 procent medan skattesatsen för avgiftslandsting tidigare reducerats med 15 procent till en kompensationsgrad på 85 procent.

Med regeringens förslag sänks kompensationsgrad från 85 procent till 60 procent i spannet från 115 procent och upp till 125 procent av rikets medelskattekraft. Låter det krångligt?

Troligen finns en handfull personer i riket som har full förståelse för hur systemet fungerar. Men det går att läsa mer bland annat på SKL:s hemsida.

Den föreslagna förändringen ger bland annat det enda avgiftslandstinget (det är bara Stockholms läns landsting som betalar in pengar och som också har högst skatt) Stockholm en lägre avgift med 66 kronor per invånare. De sänkta avgifterna medför en ökad nettokostnad för inkomstutjämningen som leder till en negativ effekt för alla landsting med 15 kronor per invånare.

För att inget landsting ska förlora på förändringen införs en särskild kompensation inom strukturbidraget på 15 kronor per invånare som fullt ut kompenserar de som förlorar på förändringen. Statens kostnad för denna särskilda kompensation uppgår till 111 miljoner kronor.

Läs mer

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: