Archives for januari 2014

Utrikeshandeln med varor gav överskott på 1,4 miljarder kr

Den svenska utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 1,4 miljarder kronor under december 2013 vilket är mer än samma månad året innan då överskottet endast uppgick till 0,3 miljarder kronor. … [Read more...]

Stig Björne: Arbetsmarknadsåret 2013

Under 2013 så vände arbetsmarknaden upp något i jämförelse med 2012 – trots internationell skakig ekonomisk utveckling. Ljuspunkter finns i t ex USA och England men generellt har 2013 inte var ett år … [Read more...]

Bra för modebranschen

Man har ju talat om det svenska ”modeundret” (musiundret också för övrigt). Och det fortsätter gå bra för den svenska modebranschen med rejäla tillväxtsiffror. Stig Björne Under 2012 uppgick … [Read more...]

Boprisindikatorn

SEB:s senaste version av sin Boprisindikator (januari) pekar på en mindre positiv syn på bostadsmarknadens utveckling från hushållen. Boprisindikatorn faller med fyra enheter till 49. Stig … [Read more...]

Bättre för företagen

I november ökade produktionen i de svenska företagen med två procent i relation till oktober (med hänsyn tagen till säsong). Det är ett hyggligt anmärkningsvärt starkt resultat då ökningen inte har … [Read more...]

Stockholmsbörsen

SvD har studerat Stockholmsbörsens utveckling över ett flera årtionden Stockholmsbörsen närmar sig i början på 2014 ”all-time-high” igen efter föregående topp från i juli 2007. SvD skriver om de … [Read more...]

Rekord för flygtrafiken

Flygtrafiken till och från svenska flygplatser ökar allt mer. För år 2013 slogs ett nytt rekord då drygt 33 miljoner resenärer reste från eller till någon av Swedavias (tidigare Luftfartsverket) tio … [Read more...]

Koldioxidutsläppen ökar inte i Sverige

SCB har analyserat koldioxidutsläppen i Sverige. Utsläppen har samvarierat med utvecklingen av BNP, men 1993-2013 har sambandet brutits och utsläppen ligger ganska stilla trots att ekonomin … [Read more...]

Stig Björne om Sveriges demografiska utmaningar

Stig Björne du var tidigare VD för EuroFutures (numera Sweco EuroFutures) som är ett ledande företag inom regional utveckling. Hur ser du på den demografiska utvecklingen i Sverige med snabbt växande … [Read more...]

Stig Björne: Lägre bolagsskatter i landet – Globaliseringen vill det

Konjunkturinstitutet har sett över bolagsskatternas utveckling ur ett internationellt perspektiv. Den globaliserade ekonomin har medfört att skattebaser (kapital och högutbildad arbetskraft) rört sig … [Read more...]

Effekter på sysselsättningen av lägre arbetsgivaravgift

IFAU har studerat registeruppgifter för samtliga individer i Sverige äldre än 15 år under åren 2001–2010. Institutet jämförde individer som omfattades av de sänkta arbetsgivaravgifterna med äldre … [Read more...]

Nybilsregistreringen minskade i slutet av 2013

Efter några månader (aug-okt) med ökad nybilsregistrering föll den tillbaka under november och december. Under december 2013 nyregistrerades drygt 27 000 personbilar vilket är en knapp procent mindre … [Read more...]

Stark utveckling i detaljhandeln

En studie utförd av HUI Research visar att försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade med 4,5 procent november 2013 jämfört med november förra året. Ökningen stod sällanköpshandeln förpå 6,6%. Under … [Read more...]

Fortsatt minskning av utrikeshandeln

Sveriges överskott i handeln med omvärlden förblir bra. I november 2013 låg överskottet på ca fyra miljarder kr. Varuexporten under november låg på 94,5 miljarder kr.  Värdet på den svenska … [Read more...]

Sjunkande skattekvot

Runt 2004 hade Sverige världens högsta skatter. Skatten var på hela 50%. Under de drygt sju år som Alliansen har varit i regeringsställning har skatten dock minskat bla genom jobbskatteavdragen, lägre … [Read more...]