Bättre för företagen

I november ökade produktionen i de svenska företagen med två procent i relation till oktober (med hänsyn tagen till säsong). Det är ett hyggligt anmärkningsvärt starkt resultat då ökningen inte har varit så hög på två år.

Stig Björne

I jämförelse med samma månad året innan är ökningen 1,4 procent. Det är bland annat den svenska industrin som börjar gå allt bättre. Ökningen av industriproduktionen var hela 6,4 procent i november jämfört med oktober. Tjänste- och byggproduktionen ökade med 0,4 respektive 2,8 procent.

Sett på årsbasis var alltså ökningen november 2013 i relation till november 2012 för hela näringslivet 1,4 procent. På årsbasis gick det bäst för byggproduktion som ökade med 6,0 procent. Industri- och tjänsteproduktionen ökade med 1,3 respektive 0,9 procent. Den starka ökningen för industrin är alltså något som framför allt har inträffat under senhösten 2013.

Givet detta får man nog säga att alla indikatorer i stort sett pekar mot att det är en stundande uppgång av konjunkturen på gång.

Procentuella förändringar i produktionsvolym

SNI 2007 Bransch/Bransch-grupp Andel av förädlings-värde 2012 Nov 2013/ Okt 2013 Sep‑Nov/ Jun‑Aug Nov 2013/ Nov 2012
B-S exkl. K och O Näringslivet exkl.
finans och försäkrings-
verksamhet
100 2,0 0,6 1,4
B-D exkl. 35.2-35.3 Utvinning av mineral,
tillverkning och
försörjning av el
26,5 6,4 0,5 1,3
F Byggverksamhet 7,9 2,8 2,0 6,0
E, G-S exkl. K och O Tjänsteverksamhet inkl.
vattenförsörjning och
avfallshantering exkl.
finans- och försäkrings-
verksamhet
65,6 0,4 0,5 0,9

1) Kalender- och säsongrensade tal.
2) Kalenderkorrigerade tal.

Mätningen av produktionsindexet bygger på industri-, tjänste- och byggproduktionsindex. Läs mer på SCB.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: