Boprisindikatorn

SEB:s senaste version av sin Boprisindikator (januari) pekar på en mindre positiv syn på bostadsmarknadens utveckling från hushållen. Boprisindikatorn faller med fyra enheter till 49.

Stig Björne

Drygt 60 procent av hushållen tror på stigande bostadspriser under det kommande året – vilket är en nedgång från 65 procent i december. Andelen som tror på fallande priser är oförändrad och ligger kvar på 12 procent. Andelen som tror på stillastående priser är 18 procent, jämfört med 16 procent förra månaden.

Hushållen tror att nivån på Riksbankens reporänta om ett år kommer ligga på 0,87 procent (genomsnitt av de svarande). Man tror alltså att ränta kommer att ligga 12 punkter över dagens reporänta på 0,75 procent. För en månad sen trodde man att den skulle ligga 25 punkter över den dåvarande nivån på 1,00. Hushållen tror alltså att räntan kommer att stiga på ett år sikt. Det är ytterst få som planerar att binda räntan.

Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. I Stockholm och övriga Svealand vände boprisindikatorn vänder nedåt medan för övriga landet är trenden stillastående eller uppåtgående. I Stockholmsområdet är indikatron 66, att jämföra med 69 i december. I Skåne ligger indikatorn på 40 vilket är en uppgång från december och i Västra Götaland står den stilla på 57.

Undersökningen baseras på 1 000 intervjuer (2 till 8 januari).

Boprisindikatorn: Utveckling senaste 12 månader:

jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14
7 24 35 45 45 38 42 45 51 50 53 53 49

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: