Bra för modebranschen

Man har ju talat om det svenska ”modeundret” (musiundret också för övrigt). Och det fortsätter gå bra för den svenska modebranschen med rejäla tillväxtsiffror.

Stig Björne

Under 2012 uppgick omsättningen till 229 miljarder kronor och det är hela elva procent mer än 2011. Exportandelen av detta är 60 procent.

Det största ökningen stod postorder och e-handel för – upp med mer än 50 orocent. Om detta skriver en rapport om modebranschen i Sverige med ursprung från Tillväxtverket tillsammans med branschorganisationer. Se mao Tillväxtverket för definitioner av branschen.

På det man definierar som den inhemska modebranschen arbetar drygt 54 000 personer vilket är en ökning med två procent under 2012. De flesta företagen är emellertid små, 96 procent av företagen har färre än tio
anställda. Även om antalet företag med fler än 250 anställda är relativt få så arbetar en tredjedel av alla anställda i branschen i dessa företag.

Enligt undersökningen så är det de små företagen som står för den största tillväxten – och siffrorna visar att det har gott bra trots en förhållandevis svag konjunktur.

Läs hela rapporten

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: