Effekter på sysselsättningen av lägre arbetsgivaravgift

IFAU har studerat registeruppgifter för samtliga individer i Sverige äldre än 15 år under åren 2001–2010. Institutet jämförde individer som omfattades av de sänkta arbetsgivaravgifterna med äldre individer som inte omfattades.

2007 och 2009 sänktes arbetsgivaravgifterna för unga i två steg.

  • Vid halvårsskiftet 2007 sänktes arbetsgivaravgifterna för individer 19 till 25 år med ca 33 procent på lönen.
  • 2009 sänktes arbetsgivaravgifterna igen, men IFAU såg ingen effekt på sysselsättningen.

Kostnaden för de sänkta arbetsgivaravgifterna låg år 2008 på ca 10 miljarder kronor.

Läs mer på Stig Björne Analys

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: