Fortsatt minskning av utrikeshandeln

Sveriges överskott i handeln med omvärlden förblir bra. I november 2013 låg överskottet på ca fyra miljarder kr. Varuexporten under november låg på 94,5 miljarder kr. 

Värdet på den svenska exporten av varor minskade med fem procent i jämförelse med november 2012. Handelsnettot visar ett överskott på 4,4 miljarder kronor för november 2013 och 4,2 miljarder för oktober 2013. Totala värdet på varuexporten var drygt 1 000 miljarder kr.

Läs mer på Stig Björne Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: