Koldioxidutsläppen ökar inte i Sverige

SCB har analyserat koldioxidutsläppen i Sverige. Utsläppen har samvarierat med utvecklingen av BNP, men 1993-2013 har sambandet brutits och utsläppen ligger ganska stilla trots att ekonomin växer. Bakgrunden är bla förbättrad uppvärmning, ökad tjänsteproduktion och mer miljövänliga bränslen.

Koldioxidutsläppen kan delas in i två olika huvudgrupper. Dels utsläpp från stationära källor som uppvärmning, elektricitet och industrins processer, dels utsläpp från transporter.

Exempel: Uppvärmning av bostäder har minskat utsläppen i takt med att vi bland annat använder mer biobränslen i fjärrvärmesystemen istället för olja och gas. Det finns för övrigt inte så många villor kvar i Sverige som har en gammal oljepanna.

Läs mer på Stig Björne Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: