Rekord för flygtrafiken

Flygtrafiken till och från svenska flygplatser ökar allt mer. För år 2013 slogs ett nytt rekord då drygt 33 miljoner resenärer reste från eller till någon av Swedavias (tidigare Luftfartsverket) tio flygplatser under 2013.

Stig Björne

I tillägg finns ett antal flygplatser som ägs av kommuner och regioner runt om i landet som också har både inrikes- och utrikestrafik. För Swedavias flygplatser har antalet resenärer blivit 1,3 miljoner fler (fyra procent) under 2013 i jämförelse med 2012 som också var ett rekordår.

Den starka utvecklingen drivs – enligt Swedavia – framförallt av ett ökat internationellt resande, såväl inom som utom Europa. Antalet utrikes resenärer ökade med sex procent medan antalet inrikes resenärer ökade med en procent.

Enligt samma källa så beror ökningen bland annat på fler direktlinjer. Ökningen av antalet resenärer (inrikes och utrikes), skedde i praktiken under sista halvåret. Inrikestrafiken tom minskade under första halvåret med tillväxten andra halvåret gjorde att det ändå hamnade på plus. Så det är nog sannolikt att man också kan se en konjunktureffekt under andra halvåret.

  • Stockholm Arlanda Airport: 20,7 miljoner
  • Göteborg Landvetter Airport: 5 miljoner
  • Malmö Airport: 2,1 miljoner
  • Luleå Airport: 1,1 miljoner
  • Umeå Airport: 990 000
  • Kiruna Airport: 226 000

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: