Stark utveckling i detaljhandeln

En studie utförd av HUI Research visar att försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade med 4,5 procent november 2013 jämfört med november förra året. Ökningen stod sällanköpshandeln förpå 6,6%.

Under den senaste tremånadersperioden (september-november) ökade försäljningsvolymen med 1,0 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (juni-augusti). HUI Research pekar på att försäljningsökningen i löpande priser om 3,6% i november gör det till den starkaste månaden hittills 2013.  HUI:s prognos för 2013 om en tillväxt om 2% ligger väl i linje med utvecklingen i år –  hittills i år är uppgången 1,9%.

Läs mer på Stig Björne Ekonomi

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: