Stig Björne: Arbetsmarknadsåret 2013

Under 2013 så vände arbetsmarknaden upp något i jämförelse med 2012 – trots internationell skakig ekonomisk utveckling. Ljuspunkter finns i t ex USA och England men generellt har 2013 inte var ett år av någon bättre konjunktur.

Stig Björne

Vad gäller arbetsmarknaden i Sverige gick den förvånansvärt bra enligt många bedömare. Under året fick 374 000 inskrivna arbetslösa jobb och arbetslösheten började vända nedåt. Vidare har varslen minskat och fler lediga platser anmäldes till Arbetsförmedlingen. Under 2013 ökade sysselsättningen med 43 000 personer (i åldersgruppen 16-64 år). Under året var 4,55 miljoner personer sysselsatta vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 75,5 procent.

Arbetskraften ökade med 53 000 fler personer vilket gör att trots att sysselsättningen ökar så minskar inte arbetslösheten med motsvarande. Enligt Arbetsförmedlingen är det många av de arbetslösa som saknar gymnasieutbildning – i medeltal 118 000 personer under 2013.

Varslen minskade 2013 från 72 000 personer 2012 till 59 000 personer. Industriföretagen fortsatte minska sin personal, vände det uppåt i branscher som transport, hotell- och restaurang samt personliga tjänster och företagstjänster.

Arbetsmarknadsåret 2013 (genomsnitt för 2013) 2012 års siffror inom parentes

  • 214 295 personer var  inskrivna som öppet arbetslösa: (212 898)
  • 189 384 personer var inskrivna i program med aktivitetsstöd: (179 636)
  • 571 635 inskrivna personer fick arbete, totalt (548 666)
  • 58 754  varslades om uppsägning: (71 470)
  • Av dem som fick arbete var  374 000 öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd  (361 000)
  • 669 459 nyanmälda platser kom in till Arbetsförmedlingen: (664 347)

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: