Stig Björne: Lägre bolagsskatter i landet – Globaliseringen vill det

Konjunkturinstitutet har sett över bolagsskatternas utveckling ur ett internationellt perspektiv. Den globaliserade ekonomin har medfört att skattebaser (kapital och högutbildad arbetskraft) rört sig över gränserna på ett nytt sätt.

Vissa länder har experimenterat med låga skatter för att dra till sig nya och gamla skattebaser. Schweiz, de brittiska kanalöarna, Cypern och andra länder har haft mycket låga skatter för att attrahera både företag och privatpersoner.

Trenden för bolagsskattesatsen inom EU och OECD sammanfaller med en ökad globalisering och borttagande av hinder mot fria kapitalrörelser. Bolagsskattesatsen inom EU har sänkts och Sverige ligger  i och med sänkningen 2013 på 22% runt genomsnittet i EU.

Läs mer på Stig Björne Ekonomi

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: