Stig Björne om Sveriges demografiska utmaningar

Stig Björne du var tidigare VD för EuroFutures (numera Sweco EuroFutures) som är ett ledande företag inom regional utveckling. Hur ser du på den demografiska utvecklingen i Sverige med snabbt växande storstadsregioner och krympande kommuner i stora delar av riket?

Stig Björne: Att storstadsregionerna växer är inget konstigt eller nytt, urbaniseringen har pågått i 150 år. Från det agrara samhället, via industrisamhället till kunskapssamhället. Alltmer av befolkningen koncentreras tillstäderna då allt fler arbetsplatser etableras där i kombination med att allt fler väljer att vilja bo i de större städerna eller i någon förort till de större städerna.

I Sverige är tillväxten i inte minst Stockholmsregionen extra påtaglig, enligt en undersökning från Stockholms handelskammare växer Stockholm näst snabbast av storstadsregionerna i Europa. Utvecklingen är densamma i Norge (där jag tror att Oslo procentuellt växer snabbare än Stockholm).

Vilka problem kan det medföra?

Stig Björne: Problemen uppstår om infrastrukturen i form av bostäder, kollektivtrafik, vägar etc inte kan hålla jämna steg med befolkningstillväxten. Det börjar ju vara ganska påtagligt i Stockholm och även om det byggs bostäder, väger med mera så ligger man efter. Trängseln ökar på alla sätt. Sedan kan man ju å andra sidan hävda att i jämförelse med riktiga storstäder såsom London och Paris så har Stockholm inte så stora problem. Fast det är ju en klen tröst för de som bor söder som Stockholm och pendlar till ett jobb norrut. Det vanliga färdsättet i en ”riktig” storstad som London eller Paris är ju kollektivt med tunnelbana, tåg eller buss.

Vad anser du om Dennispaketet?

Stig Björne: De aviserade satsningarna i Stockholm på utbyggd tunnelbana, tvärbana och förbifart behövs och har egentligen behövts ett tag men de har stupat på politikens altare. Dennispaketet från tidigt 1990-talet var ju ett ”färdigt” paket som föll för att man inte kunde komma överens politiskt. Det faktum att Stockholm delvis är omgivet av vatten är en utmaning i sig för trafiken. De stora volymerna av resenärer tar tunnelbanan och pendeltågen och vi ser utmaningarna med att bygga Citybanan etc.

Befolkningsförändringarna gör också att man ställs inför svåra överväganden vad gäller prioriteringar av infrastruktur. Det är ett ständigt kattrakande mellan olika intressen. Snabbtåg, Norrbottniabana, paketet i Göteborg, underhållet av vägarna i inlandet etc. Det är tydligt att vi går mot mer av avgiftsfinansiering av inte minst vägar (då staten anser sig inte ha råd). Innan trängselskatterna i Stockholm infördes fanns inga avgifter. Nu är det på väg på ett antal håll – inte minst som en finansieringskälla.

Vilka utmaningar står de ”krympande” kommunerna inför?

Stig Björne: Det är ganska många och svåra problem. Krympande befolkningsunderlag ger minskade intäkter till kommunen vilket gör att man löpande måste spara i den kommunala budgeten. Hade det inte varit för utjämningssystemet skulle de svagaste kommunerna inte klara sig. Det finns en stor grad av solidaritet mellan kommunerna som byggts in i systemet.

Kan du ge några exempel?

Stig Björne: De allra minsta kommunerna såsom Sorsele, Storuman, Jokkmokk, Åsele med flera i Norrlands inland så har man problem med att rekrytera till näringslivet (det lilla som finns kvar), omsorgen (som ska vårda de många gamla i kommunerna) och till och med till de politiska församlingarna. Många kommuner har fått minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige för att platserna inte går att fylla.

Och när det går för långt upphör i praktiken lokaldemokratin att fungera vilket ju är mycket allvarligt. Det kan låta lite dystopiskt men det går inte att vända utvecklingen i vissa kommuner utan det handlar om att bromsa utvecklingen så länge det är möjligt.

Det går heller inte att med regionalpolitiska medel öka befolkningen i dessa kommuner heller då den negativa utvecklingen har gått för långt. I slutänden måste man slå ihop kommuner – och det är en frågan de flesta rikspolitiker duckar för så någon lösning är inte i sikte, avslutar Stig Björne.

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: