Utrikeshandeln med varor gav överskott på 1,4 miljarder kr

Den svenska utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 1,4 miljarder kronor under december 2013 vilket är mer än samma månad året innan då överskottet endast uppgick till 0,3 miljarder kronor.

Stig Björne

Värdet på exporten var drygt 86 miljarder och importen knappt 85 miljarder. Värdet på varuexporten har ökat mer än värdet på importen – 5 procent mot 4 procent december 2012. I vanligt ordning var det underskott med handeln med övriga EU-länder, 9,5 miljarder kronor och länderna utanför EU gav ett överskott på 10,9 miljarder.

Handelsnettot ger ett överskott på 4,2 miljarder kronor för december 2013 rensat för säsongspåverkan.

Ser man till helåret 2013 har både värdet för både varuexporten och varuimporten minskat med sju procent jämfört med 2012 – ett resultat av en svagare internationell konjunktur bland annat. För helåret var varuexportvärdet hela 1 090,5 miljarder kronor och varuimportvärdet 1 031,1 miljarder vilket ger ett netto för helåret på knappt 60 miljarder kronor (59,4).

Export, import och handelsnetto 2011-2013 (miljarder kronor)

Reviderat värde = fet siffra

    Totalt EU-länder Övriga länder
  Månad 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
Export Jan 92,1 98,0 92,5 51,9 56,4 52,6 40,2 41,6 39,9
Febr 98,4 98,3 87,2 55,2 55,0 51,4 43,2 43,3 35,8
Mars 112,9 106,4 92,8 63,4 62,1 53,7 49,5 44,3 39,1
April 97,6 95,5 94,0 55,2 55,3 52,6 42,4 40,2 41,4
Maj 107,6 106,9 94,2 59,6 60,3 53,3 48,0 46,6 40,9
Juni 100,9 103,2 89,3 58,3 58,1 51,8 42,6 45,1 37,5
Juli 91,7 86,1 85,4 49,0 48,4 49,2 42,7 37,7 36,2
Aug 97,2 94,9 83,9 54,5 53,4 48,9 42,7 41,5 35,0
Sept 109,4 94,4 92,7 62,1 54,3 54,5 47,3 40,1 38,2
Okt 102,8 104,5 97,1 56,8 60,0 55,9 46,0 44,5 41,2
Nov 104,3 99,6 95,1 60,0 56,2 55,3 44,3 43,4 39,8
Dec 97,4 82,3 86,3 53,3 46,5 49,1 44,1 35,8 37,2
Årstotal 1 212,3 1 170,1 1 090,5 679,3 666,0 628,3 533,0 504,1 462,2
Import Jan 88,6 88,1 87,2 59,3 59,9 58,9 29,3 28,2 28,3
Febr 88,7 94,4 81,0 60,9 63,5 55,0 27,8 30,9 26,0
Mars 105,2 103,7 85,6 73,3 71,4 58,5 31,9 32,3 27,1
April 95,3 92,4 84,6 66,0 61,8 60,5 29,3 30,6 24,1
Maj 103,6 97,4 89,4 72,9 66,9 61,5 30,7 30,5 27,9
Juni 94,1 94,2 85,0 64,3 65,6 57,6 29,8 28,6 27,4
Juli 84,8 84,0 81,4 56,2 54,6 54,5 28,6 29,4 26,9
Aug 92,9 90,9 81,7 63,1 59,1 55,3 29,8 31,8 26,4
Sept 100,3 88,3 87,2 69,9 59,7 61,2 30,4 28,6 26,0
Okt 97,7 97,4 92,9 67,2 66,5 67,9 30,5 30,9 25,0
Nov 101,0 96,6 90,2 71,1 66,6 64,9 29,9 30,0 25,3
Dec 95,7 82,0 84,9 65,2 57,0 58,6 30,5 25,0 26,3
Årstotal 1 147,9 1 109,4 1 031,1 789,4 752,6 714,4 358,5 356,8 316,7
Handelsnetto Jan 3,5 9,9 5,3 ‑7,4 ‑3,5 ‑6,3 10,9 13,4 11,6
  Febr 9,7 3,9 6,2 ‑5,7 ‑8,5 ‑3,6 15,4 12,4 9,8
Mars 7,7 2,7 7,2 ‑9,9 ‑9,3 ‑4,8 17,6 12,0 12,0
April 2,3 3,1 9,4 ‑10,8 ‑6,5 ‑7,9 13,1 9,6 17,3
Maj 4,0 9,5 4,8 ‑13,3 ‑6,6 ‑8,2 17,3 16,1 13,0
Juni 6,8 9,0 4,3 ‑6,0 ‑7,5 ‑5,8 12,8 16,5 10,1
Juli 6,9 2,1 4,0 ‑7,2 ‑6,2 ‑5,3 14,1 8,3 9,3
Aug 4,3 4,0 2,2 ‑8,6 ‑5,7 ‑6,4 12,9 9,7 8,6
Sept 9,1 6,1 5,5 ‑7,8 ‑5,4 ‑6,7 16,9 11,5 12,2
Okt 5,1 7,1 4,2 ‑10,4 ‑6,5 ‑12,0 15,5 13,6 16,2
Nov 3,3 3,0 4,9 ‑11,1 ‑10,4 ‑9,6 14,4 13,4 14,5
Dec 1,7 0,3 1,4 ‑11,9 ‑10,5 ‑9,5 13,6 10,8 10,9
Årstotal 64,4 60,7 59,4 ‑110,1 ‑86,6 ‑86,1 174,5 147,3 145,5

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: