Archives for februari 2014

Arbetslösheten minskar något

Både AKU och Arbetsförmedlingen (AF) har ny statistik över utvecklingen på arbetsmarknaden som visar att arbetslösheten fortsätter att minska långsamt. Antalet arbetssökande hos AF i januari var … [Read more...]

Restaurangbranschen ökade 2013

Förra året var ett givande år för restaurangbranschen. December 2013 var inget undantag. Försäljningsvolym ökade med 3,6% jämfört med samma månad 2012. Ökningen i löpande priser var i december 2013 på … [Read more...]

Ingen förändring av reporäntan

Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad i ljsuet av den tidigare sänkningen i december. Riksbanken tror på en fortsatt låg inflation. Reporäntan måsta därför vara fortsatt låg för att inflationen … [Read more...]

Svenskt Näringslivs prognos för 2014

Organisationen Svenskt Näringsliv har nyligen presenterat en prognos för den ekonomiska utvecklingen för 2014. Återhämtningen i Sveriges ekonomi har påbörjats. Den beror på en  ökad efterfrågan … [Read more...]

Inköpscheferna positiva

Swedbank och Silf har publicerat ”PMI total” som ökade med över fyra enheter under januari till 56,4. Orderingång svarade för det största positiva bidraget och förklarar drygt halva uppgången av … [Read more...]

Ökning av sysselsättningen sista kvartalet 2013

Det 4:e kvartalet 2013 ökade kraftigt sysselsättningen i landet. 4 708 000 personer i åldern 15-74 år var då sysselsatta. Jämfört med 4:e kvartalet 2012 var ökningen 63 000 … [Read more...]

Fortsatt prisuppgång på bostäder

Huspriserna fortsätter att stiga. Även perioden november 2013 till januari 2014 steg priserna med 1 % i jämförelse med augusti – oktober 2013. Över ett år var ökningen till 4% för hela … [Read more...]

Kraftig ökning av nya bilar

I början på 2014 fick Sverige en kraftig uppgång av antalet nyregistretade bilar i Sverige på drygt 16% i jämförelse med januari 2013. Det handlar om 20 300 bilar enligt siffror från Trafikanalys. … [Read more...]

Framtidens jobb

Arbetsförmedlingens prognos för efterfrågan på olika yrken visar att det kommer att bli arbetskraftsbrist i många yrken på fem till tio års sikt. Under 2014 kommer jobben att öka i hela landet. Det … [Read more...]

Den demografiska utmaningen

Demografin i Sverige är utmanande. Det vet vi.  Många kommuner har en mycket ogynnsam demografisk struktur. Det finns för få unga i relation till andelen äldre. Generellt måste en större andel äldre … [Read more...]

Positiva konjunktursignaler

När konjunkturindikatorerna den sk Barometerindikatorn presenterades av Konjunkturinstitutet framkom en att indikatorn ökade till 107,8  från 106,3. Indikatorn har stigit under längre tid. Nu är … [Read more...]

Fler utländska gästnätter

Sverige fått allt fler utländska besökare. Antalet hotellnätter från utländska besökare ökar, enligt Visitas rapport om besöksnärings utveckling. 2000-2012 har antalet utländska gästnätter ökat med … [Read more...]

Slutliga inkomster och skatter för 2012

SCB:s data över de slutliga inkomsterna och skatterna för 2012 visar att under 2012 så låg medianinkomster på knappt 280 000 en ökning med 2,2%. Medianinkomsten har ökat med 20% under de senaste 12 … [Read more...]

Bättre för de flesta sedan 90-talet

Statistiska Centralbyrån rapporterar att den ekonomiska utvecklingen för en vanlig svensk barnfamilj från år 1997 och framåt har fått högre inkomst­standard under 2000-talet. Antalet barn i familjer … [Read more...]

Stig Björne: Billigare lån

I spåren av Riksbankens sänkning av reporäntan faller marknadsräntorna som riktar sig mot hushållen. Under december så minskade de nya lånens genomsnittsränta från 1,62 till 2,54 procent (”nya avtal … [Read more...]