Arbetslösheten minskar något

Både AKU och Arbetsförmedlingen (AF) har ny statistik över utvecklingen på arbetsmarknaden som visar att arbetslösheten fortsätter att minska långsamt.

Antalet arbetssökande hos AF i januari var 412 000 personer eller 8,6% av den registerbaserade arbetskraften. I jämförelse med för ett år sedan var minskningen på drygt 10 000 personer eller 0,3%. Den registerbaserade arbetslösheten bland ungdomar 18-24 år (AKU mäter 15-24 år) uppgick till 16,6 procent av ungdomarna.

Enligt AKU är arbetslösheten bland ungdomar nära 24 procent.  Sammantaget ser arbetsmarknaden allt bättre ut även om arbetslösheten fortfarande är hög.

Läs mer på Stig Björne blogg

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: