Framtidens jobb

Arbetsförmedlingens prognos för efterfrågan på olika yrken visar att det kommer att bli arbetskraftsbrist i många yrken på fem till tio års sikt. Under 2014 kommer jobben att öka i hela landet.

Det finns rekryteringsproblem vad gäller vissa kategorier av ingenjörer, datayrken, högskoleutbildad arbetskraft inom hälso- och sjukvård samt vissa kategorier av lärare. Arbetsmarknadens positiva utveckling under året gör att antalet rekryteringar ökar till hela 1,3 miljoner 2014. Många jobb finns att söka även om många av dessa jobb är tillfälliga men kan ge insteg på arbetsmarknaden.

Läs mer på Stig Björne Analys

 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: