Ingen förändring av reporäntan

Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad i ljsuet av den tidigare sänkningen i december. Riksbanken tror på en fortsatt låg inflation.

Reporäntan måsta därför vara fortsatt låg för att inflationen ska nå sitt mål på 2%. Riksbanken pekar på att läget på arbetsmarknaden har förbättrats och förtroendet hos svenska hushåll och företag har stigit. Man tror också att inflationen kommer att vara låg ännu en tid.

Läs mer på Stig Björne Ekonomi

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: