Inköpscheferna positiva

Swedbank och Silf har publicerat ”PMI total” som ökade med över fyra enheter under januari till 56,4. Orderingång svarade för det största positiva bidraget och förklarar drygt halva uppgången av totalindex.

Enligt undersökningen indikerar siffran en fortsatt dämpad sysselsättningsutveckling inom industrin. I undersökningen konstaterar man att delindex både för produktion och orderingång stiger samtidigt. Enligt undersökningen är dock priserna fortsatt låga.

Läs mer på Stig Björne Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: